Mājas > Zināšanas > Saturs
Metodes hromskābes analīzei
Sep 19, 2018

Hroma skābes satura noteikšana gaisā: pēc tam, kad paraugu savāca ar filtru, izšķīdināja ar sērskābi, pēc tam ar kolorimetriju (Niosh metodi) pēc difenilkafas pievienošanas.

Hroma skābes satura noteikšana ūdenī. Pēc ekstrakcijas paraugu nosaka ar atomu absorbcijas spektrometriju vai kolorimetrisko metodi. Atkritumu savākšanas metode: Koncentrēts hromskābes atkritumu šķīdums pēc ķīmiskās reducēšanas tiek pārvērsts par trivalentu hromu, koriģē šķīduma pH vērtību, nogulsnē nogulsnes, apstrādājot ķīmisko atkritumu poligonu.