Mājas > Zināšanas > Saturs
Triju hroma hlorīda fizikāli ķīmiskās īpašības
Sep 19, 2018

Hroma trichlorīds pārsvarā ir violets monoklīniskais kristāls, hroma jons atrodas oktahedralālajā telpā, kas veidojas ar hlorīda jonu uz heksadēļa. Relatīvais blīvums ir 1,76 g / cm3, kušanas temperatūra ir 83 grādi un blīvums ir 2,87.

Tas ir viegli uzliesmojošs, šķīst ūdenī, violets, atšķaidītā šķīdumā, zaļš koncentrētā šķīdumā un pH 0,2 mol / L šķīdumā ir 2,4. Spirts šķīst, nedaudz šķīst acetonā, gandrīz nešķīst ēterī.

Stabils istabas temperatūrā un atmosfēras spiedienā, lai izvairītos no gaismas, atklātas uguns un augsta temperatūra. Sublimate 950 grādiem pēc Celsija un sadalās 1300 grādos pēc Celsija.